SEO Woordenlijst

Dit zijn allemaal SEO termen die ik zelf ben tegengekomen tijdens praktijk of dat jij kan of gaat tegenkomen en die ik dan netjes heb opgezocht en er een lijstje van hebt gemaakt. Dit word van tijd tot tijd aangepast.

 • Above the fold (ATF):

  origineel uit de dagbladen, ‘above the fold’ staat voor ‘op de bovenste helft van de pagina.’ Door tekst te plaatsen op zo een gedeelte van de pagina, maak je het meer zichtbaar.

 • Adsense

  Programma van Google waarmee tekstadvertenties op inhoudspagina’s weergegeven kunnen worden.

 • Advertentie

  Specifieke groep waarin alle gerelateerde trefwoorden staan met betrekking tot het gewenste onderwerp. Komt voor bij Google.

 • Adviews

  Het aantal keren dat een advertentie-uiting aan de bezoeker van de website is getoond. Komt voor bij Google.

 • Adwords

  Het Pay-Per-Click marketing programma van Google.

 • Algoritme

  Een stelsel van regels waaraan een zoekmachine zich houdt bij het analyseren en resulteren van Internetpagina’s.

 • Algoritmisch zoekresultaat

  Zoekresultaat op basis van inhoud van Internetpagina’s.

 • een ander website, waar jou link voorkomt. Word ook wel een ‘incoming link’ genoemd. De hoeveelheid en kwaliteit van de backlinks vertegenwoordigen de meest belangrijke factor in het bepalen van de website’s PageRank. De waarde van elk backlink wordt gedeeltelijk bepaald door de PageRank van de website waaraan het gelinkt staat, welke vervolgens weer bepaald door de kwaliteit van zijn backlink, enzovoorts.

 • Horizontale (beeld-) advertentie op een website. Heeft vaak bewegend beeld/tekst en is ingekaderd. Direct klikbaar.

 • Bookmark

  Een actie van een gebruiker om een site te markeren die hij of zij vaker wil bezoeken en hiermee niet hoeft te zoeken naar de domeinnaam.

 • Bridge page:

  zie doorway page.

 • Cloaking:

  een manier om de zoekmachines in te tuinen kan je zeggen, waarbij een geindexeerde webpagina niet word vertoond aan bezoekers die op haar link hebben geklikt in Google (of in een ander zoekmachine). Cloaking werkt op twee manieren: bezoekers content is gecloaked van Google en Google’s geïndexeerde content is gecloaked van bezoekers. Hierdoor krijgen pagina’s met content een hoge PageRank, die eigenlijk heel laag zou scoren. Cloaking is niet altijd illegaal. Een soort gelijke manier van cloaken word gebruikt om pagina’s aan te leveren bij gebruikers gekoppeld aan hun ISP (Telesur, CQ-Link enz.) of aan de hand van hun browser (Internet Explorer, Netscape Mozilla Firefox enz).

 • Cross linking:

  met de bedoeling of onbewust; door te cross linken word er een enorm netwerk van backlinks gecreëerd onder websites die gehost zijn op dezelfde domein of het eigendom zijn van één persoon of groep. Onbewuste cross linken vind plaats wanneer een website een groot hoeveel pagina’s genereert met dezelfde navigatie links of wanneer twee sites onbewust relevante content linken. Wanneer dit met de bedoeling wordt gedaan, is de webmaster bezig de PageRank van de betrokken websites te verhogen. Dit in grote mate doen kan sowieso opvallend zijn, met als gevolg dat Google gaat vinden dat alles (dus het hoeveelheid backlinks enz) kunstmatig is en één of meer websites gaat verwijderen uit haar index. Onbewust cross linken met twee relevante sites is normaal gesproken geen probleem.

 • Deepbot:

  de onofficiële naam voor Google’s maandelijkse spider. Freshbot is de onofficiële naam van Google’s vaak terugkerende spider. De officiële naam voor beide crawler’s is Googlebot.

 • Domein:

  de eerste en tweede niveau adres van een website. Top niveau wordt gedefinieerd door het domein extensie: .sr, .com, .net, .org, .biz, enzovoorts. Het tweede niveau zet een domein naam erbij: jouwpagina.sr.

 • Domeinnaam:

  het tweede niveau domein adres dat een website uniek maakt, zoals navinpoeran.com o.a.

 • Domein naam registratie:

  het proces door zich eigenaar te maken van een domeinnaam. Registratie kan op verschillende plaatsen worden gedaan, die goedgekeurd zijn door ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). De kosten hiervoor is heel variërend.

 • Doorway page:

  een pagina waarmee je een website binnenstapt, soms bekend als splash pagina. Doorway pagina’s worden heel negatief ondervonden doordat deze bezoekers naar een geheel ander website stuurt, dan waarvoor de bezoeker had geklikt in Google.

 • Dynamic content:

  webpagina’s gegenereerd door een of ander software dat afhangt van de ‘bewegingen’ van de bezoeker. De meeste dynamic content komt van een database dat zich achter de schermen opereert, deze levert content aan de website wanneer die word aangeroepen. Zoekmachines zijn onder andere de grootste producenten van dynamic content; elke Google zoekresultaten pagina word gehaald uit een database aan de hand van een keyword query. Google’s spiders negeren in het algemeen websites gedeeltelijk waarin de content dynamisch word aangeroepen, waardoor deze sites ook slecht worden geïndexeerd.

 • Entry page:

  zie doorway page.

 • Fresh crawl:

  Google’s vakere scan van web content dat plaats vind binnen de diepe maandelijke crawls. Google publiceert haar schema van wanneer zij komt crawlen of wat het gaat crawlen niet. De term ‘fresh crawl’ is een onofficiële, gebruikt door webmasters, site optimalisatie personeel en andere Google geobsedeerde.

 • Freshbot:

  de onofficiële naam voor Google’s bijna dagelijkse spider. Deepbot is de onofficiële naam van Google’s maandelijkse crawlende spider. De officiële naam voor beiden is: Googlebot.

 • Googlebot:

  Google’s webspider.

 • Incoming link:

  zie backlink.

 • Index:

  in termen van Google, is index de database van web inhoud verzameld door de Google spider. Wanneer Google een zoek query ontvangt, komt het overeen met de query keywords uit de index.

 • Keywords:

  als een optimalisatie term representeert een keyword (zoekterm) het concept van een website of van een pagina. De websites’ inhoud, HTML structuur en lay-out strategieën zijn gebaseerd op een effectieve ontwikkeling van keywords, welke ook key phrases (zoekzinnen) kunnen zijn. Google vergelijkt zoek resultaten met keywords afkomstig van haar gebruikers en geeft op basis daarvan een PageRank op de manier hoe een site haar keywoorden naar voren brengt.

 • Keyword density:

  een proportionele meting van zoektermen dat voorkomt in een pagina’s inhoud. Hoge keyword density focust op zo een manier dat de Google spiders het onderwerp van een pagina begrijpt. De spider kan een te hoge keyword density als spam opvatten, met als resultaat een lagere PageRank of eliminatie uit de index. Meeste optimalisatie experts raden een dichtheid van tussen de 5 en 15 procent.

 • Keyword stuffing:

  door, om een hoger PageRank te krijgen (of een hogere positie in maak niet uit welke zoekmachine), de HTML pagina’s vol te pompen met keywords volle teksten. In de meeste gevallen kan een bezoeker de keywords niet zien, omdat het ergens begraven is in de HTML tags, gecamoufleerd met de achtergrond kleur van de pagina, of helemaal klein gemaakt. Keyword stuffing is tegen Google’s richtlijnen voor webmasters en kan resulteren in een verbanning uit de index.

 • Link farm:

  een site met als enige functie om uitgaande links te vertonen voor bepaalde websites. Link farms zijn de slechte soort van legale, onderwerpvolle linkruil websites, waarmee bezoekers wat inhoud waarde kunnen krijgen. Link farms hebben vaak geen onderwerpen en presenteren geen richtlijnen of standaarden voor het aanmelen. Google zegt niet letterlijk dat het meedoen met zulke sites kan leiden tot een verbanning, maar het moedigt het meedoen niet aan.

 • Meta tag:

  geplaatst helemaal dicht bij de top van een HTML document, definieert het de basis karakteristieken van een web pagina. Vaak, worden verschillende meta tags gebruikt op elke pagina. In die tags zet je de pagina’s titel, beschrijving en keywords.

 • Mirror site:

  mirror sites gebruiken duplicate content en worden gebruikt zowel voor legale als voor spam-de-zoekmachines redenen.

 • Optimalisatie:

  een set van technieken om een websites’ presentatie aan de bezoekers te verbeteren en haar positie in de index van de zoekmachines. Zoekmachine optimalisatie heeft heel wat moet lijden aan haar reputatie door oneerlijke individuen en bedrijven die technieken hebben toegepast die de zoekresultaten in waarde omlaag brengen en de richtlijnen vastgesteld door die zoekmachines tasten. In het algemeen, elke optimalisatie systeem dat de zoekmachines intuint, tuint ook de bezoekers in naar die website. Pure optimalisatie helpt een ieder: de webmaster, de zoekmachine en de bezoeker. De echte waarden van optimalisaties zijn: duidelijke inhoud, makkelijke navigatie, goede reputatie van kwaliteit en hoge zichtbaarheid in de zoekmachines.

 • Outgoing link:

  een link van jou pagina naar een ander pagina. Uitgaande links helpen niet zo sterk bij het opbouwen van de PageRank, zoals incoming links (backlinks) dat wel doet. Hoewel, Google aandacht heeft voor de tekst elementen van de uitgaande links en een pagina’s optimalisatie kan versterkt worden door een slimme aanpak van keywords in die tekst.

 • Page redirect:

  Een achtergrond URL die bezoekers naar een ander pagina stuurt. Pagina redirect, of pagina doorsturen, kan legaal worden gebruikt voor het geval de domeinnaam van een website is veranderd. In het echt zou het zo zijn dat de webmaster de oude domein nog actief houdt totdat de nieuwe bekend genoeg is, tot die tijd zou ere en redirect worden opgesteld naar de nieuwe domeinnaam. Bij illegale praktijken gebruiken ze pagina redirects naar pagina’s die in Google moeilijk zou kunnen scoren. Dit soort type redirects, wanneer ontdekt door Google, lopen de kans volledig te worden verwijderd uit de index.

 • PageRank:

  een merkgebonden meting van Google’s merkgebonden volgorde structuur van pagina’s in haar web index. PageRank is het meest intense punt van nadruk, speculatie, observatie en wens in de webmaster en optimalisatie communities. Meer dan welk marketing factor dan ook, heeft een PageRank de bevoegdheid om de zichtbaarheid van een website te bepalen. Een hoge PageRank brengt een website hoger naar de top van een of meer zoek opdrachten in Google, wanneer de pagina in overeenstemming is met het gezochte keywords. Om een zo hoog mogelijk PageRank te krijgen is een van de meest belangrijke doelen bij het optimaliseren voor Google. De waarde van PageRank die je kan krijgen ligt tussen 0 en 10.

 • Robots.txt:

  een tekst bestand, geplaatst in de root van een website (dus vb. domein/robots.txt) die instructies geeft aan zoekmachines betreffende crawlen/indexeren. De instructies kunnen voor een volledige website gelden, of slechts een deel. De webmaster bepaalt dit zelf.

 • SE ( search engine):

  is een instrument om binnen een website of binnen een verzameling van web documenten te zoeken naar informatie. Een goede voorbeeld hiervoor is Google, die een index heeft van gecrawlde web documenten en andere web data, waarin middels een zoekopdracht kan worden gezocht.

 • SEO:

  SEO is een afkorting voor Search Engine Optimization en houdt in het verbeteren van de positie van een website in een zoekresultaten pagina van een zoekmachine. Dit kan door verschillende technieken, waaronder de website fysiek beter maken, of haar te promoten via andere websites, en zo haar positie in de zoekresultaten verbeteren.

 • SERP:

  staat voor Search Engine Results Page en het is de pagina, die je krijgt nadat je een zoekopdracht hebt uitgevoerd in een zoekmachine, de zoekresultaten pagina.

 • Splash page:

  zie doorway pages.